Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

Framför mig satt en vacker kvinna med ett smittsamt leende och berättade att hon hade haft en jobbig förlossning. När hon födde sitt första barn var hon nyanländ till Sverige, förstod inte språket, hade inte med sig någon som kunde förklara och upplevde förlossningen som skrämmande. Detta ville hon inte skulle behöva hända någon annan kvinna.

Denna känsla delade hon med flera andra av de kvinnor som Bodil Frey och jag, Eva-Maria, intervjuade för ett och ett halvt år sedan. Det var då projektet Doula och Kulturtolk startade. Sedan dess har 12 kvinnor utbildats till doulor genom Födelsehuset och av dem är åtta aktiva idag. Projektet har utvärderats medan doulorna förra våren hade sina första uppdrag som doulaelever. Det visar sig, inte oväntat, att doulornas stöd upplevts mycket positivt av såväl föderskor som barnmorskor.

Stöd under förlossning är ett beforskat ämne under senare år. Med vetenskapliga metoder har man visat det som barnmorskor och hjälpkvinnor vetat sedan urminnes tider; nämligen att stöd av en annan kvinna till en kvinna som skall föda sitt första barn gör att förlossningen går snabbare.

Med all den samlade kunskap vi har om betydelse av stöd vid födande är det obegripligt att förlossningsvården är organiserad som den är 2010. De allra flesta inom förlossningsvården gör sitt bästa utifrån rådande förutsättningar. Med andra förutsättningar, som mindre enheter och möjlighet för föderskor att ha kunskap om vilka som skall vara med när hon föder, är jag övertygad om att de skulle få lättare att föda och en bättre upplevelse på kuppen.

Under helgen har jag varit ledig från Barnmorskebilen och arbetat på förlossningsavdelningen. En kvinna kved när hon hade en värk: ”Lämna mig inte”. Det var enkelt att svara att jag självklart skulle stanna, idag månar man verkligen om att inte lämna kvinnor när modermunnen öppnats 6 cm eller mer. Vilket i och för sig är ett tämligen mekanistiskt sätt att se på kvinnor. En annan sa: ”Jag vill att du är hos mig”. Det var en ganska lugn helg så det var lätt att bejaka hennes önskan. Men så är det inte alltid. Som barnmorska är det lätt att känna skuldkänslor när man inte kan vara hos en föderska så mycket som hon önskar. Men skuldbördan vilar tungt på politikers och administratörers axlar!

Idag, när vi kan ge flera former av artificiell smärtlindring, har det visat sig att en kvinna som får stöd i mindre grad efterfrågar epiduralbedövning och andra farmakologiska smärtlindrande metoder. Kejsarsnittfrekvensen minskar signifikant. Som Dr. John H. Kennell, barnläkare vid Cleveland’s Case Western Reserve uttrycker det. ”If a doula were a drug, it would be unethical not to use it”.

Förleden när jag arbetade på förlossningen fick jag ta över en ”patient” (vilket vi på sjukhuset kallar de födande kvinnorna men främmande benämning på den kvinna jag bistår när hon föder hemma) som haft stöd av en doula jag varit med och utbildat.  Barnmorskan som handlagt förlossningen var helt lyrisk över vilket fantastiskt stöd doulan varit. Föderskan var nyanländ till Sverige och kunde inte svenska eller engelska. För barnmorskan var det en bra hjälp att kunna förstå det kvinnan sa,  skönt att veta att den födande kvinnan fick reda på allt barnmorskan ville förmedla, fint att se kvinnan vara trygg med doulan som hon kände sedan tidigare och upptäcka hur avspänd kvinnan blev av doulans massage och stöd för övrigt. Själv känner jag mig så STOLT över att ha varit delaktig i detta projekt och hjärtat sväller alltid lite extra när jag träffar på dessa doulor på förlossningsavdelningen.

I slutet av februari börjar Bodil och jag utbilda nästa team av ”Doula och Kulturtolk”. Tiotalet kvinnor från nya språkgrupper men också fler med bakgrund i de stora flyktinggrupper som anländer nu. Under mars får de sin teoretiska utbildning, sedan följer tre förlossningar när de är ”doulaelever”. Därefter är de ”Doula och kulturtolk” på nivå med våra nu ganska erfarna kulturtolksdoulor.

Min dröm är att fenomenet skall spridas till Stockholm och Malmö och det skulle vara väldigt roligt att få exportera kunskap om detta till Danmark. Varför just Danmark? Kanske främst för att tolerans mot invandrare tycks lägre där, för att jag talar danska och för att jag arbetat som barnmorska i Danmark. Vi får se vad framtiden bär i sitt sköte!

PS

På torsdag 18 februari har doulor, såväl våra kulturtolkande doulor och övriga doulor, informationsträff på Födelsehuset, Wingårdsgatan 7 i Göteborg. Är du inte lite nyfiken på att komma och höra vad de kan?

Annonser

Read Full Post »

Läser i DN att 80% av kvinnorna i en undersökning gjord på uppdrag av Livsmedelsverket, inte har kunskap om att folsyra bör tas innan de är gravida. Folsyra är en kristallin form av de folater som finns i höga halter i baljväxter och mörkgröna blad, särskilt spenat, och som är nödvändigt i många kemiska processer i kroppens celler.

Bilden är hämtad från Binbrain.com där man listar de tio bästa födoämnena för fitness, däribland spenat

Färsk spenat: 220 mikrogram folat/100g livsmedel

Anledning till Livsmedelsverkets intresse för frågan är att ryggmärgsbråck och andra typer av skador på ryggmärgen är associerat till brist på folater och till en del kan förebyggas. Man har även påvisat ökad missfallsrisk hos kvinnor med låga halter av folsyra. Av de ca 100 000 barn som föds per år i Sverige, föds ca 20-25 barn med ryggmärgsbråck. Därutöver aborteras ca 80 foster efter vecka 16 varje år pga ryggmärgsbråck. Förutom att ökat folsyraintag före och i tidig graviditet kan minska risk för missfall och ryggmärgsbråck, tycks det även minska risken för medfödda allvarliga hjärtfel.

Bilden är hämtad från http://www.nylcv.org/taxonomy/term/363

Sojabönor: 280 mikrogram folat/100g livsmedel

Sambandet lågt folsyraintag och ryggmärgsskador är välkänt bland barnmorskor åtminstone de senaste 20 åren. Då började man gå ut med rekommendationer till gravida kvinnor att öka sitt folsyraintag till 400 mikrogram per dag, helst innan de blir gravida. Problemet var bara på den tiden, att när kvinnorna kom till MVC hade de ofta varit gravida 2-3 månader. Idag är kvinnor välkomna mycket tidigare i graviditeten för ett första samtal, så snart de fått ett positivt graviditetstest, för att göra ett s.k. AUDIT-samtal. Kruxet är, att trots kvinnornas tidigare förstabesök på MVC är det ändå sent eftersom ryggmärgskanalen då redan slutits, vilket den gör ca 3 veckor efter befruktningen, och därför är det viktigt att folsyra tas förebyggande, helst innan man blir gravid. Vid detta samtal i graviditeten informerar man också om att kvinnan bör ta folsyratabletter under de första 12 veckorna av graviditeten. Folsyra är viktigt när celler växer snabbt, som de ju gör när ett barn utvecklas i magen.

Bilden är hämtad från Tiny Farm Blog

Broccoli: 200 mikrogram folat/100g livsmedel. Blomkål: 106 mikrogram folat/100g livsmedel.

Varför vill man då inte i Sverige, som i USA och Kanada, berika mjöl med folsyra?

Det finns ett ”plausibelt samband”, menar Statens Beredning och Utvärdering (SBU), mellan tarmcancer och höga halter av folsyra hos äldre, vilket gör att man inte rekommenderar massexponering av folsyra i befolkningen genom att berika mjöl. En annan nackdel med massexponering av folsyra kan vara att höga halter folsyra maskerar B12-brist vilket i sin tur kan ge neurologiska skador.

från bloggen Veganlovlie

Vita bönor: 210 mikrogram folat/100g livsmedel.

I september 2007 beslutade Livsmedelsverket att alla kvinnor i fertil ålder skulle kunna få folsyra gratis. Detta beslut hävdes dock ett år senare. Nu har Livsmedelsverket en hemsida där man propagerar för folsyraintag innan graviditet. Med detta hoppas man att kvinnor börjar peta i sig mer folsyra. Ja, det blir väl billigare så, eller vad säger du Göran Hägglund, socialminister, som tycker att det borde gå att få kvinnor att ta ansvar för detta själva, enl artikel i DN?

Nässelsoppa på valborgsmäss, rik på folsyra. Här tillsammans med champagne vilket i o f s försvårar folsyreupptag och inte att rekommendera för gravida. Men kanske inte så dumt för medelålders barnmorskor :o) Nässlor: 194 mikrogram folat/100g livsmedel. Här som soppa, med champagne som försvårar upptaget av folater, men kanske OK när man som jag är 50+.

Detta är en allmän rekommendation. Dock har man visat att vegetarianer som äter mycket baljväxter och gröna blad får i sig tillräckligt med folsyra.

Naturliga folater, det som kroppen gör bland annat folsyra av, får man i sig i tillräcklig mängd om man dagligen äter minst 500 gram baljväxter, frukt och grönsaker och väljer fullkornsprodukter. 500 gram frukt och grönt motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker, enligt Livsmedelsverket.

Bilden från Grit, Rural American Know How

Valnötter: 66 mikrogram folat/100g livsmedel.

Kontentan av dagens blogg är: har du fruktsamma kvinnor i din närhet; propagera för folsyra innan graviditet!

Och var medveten om vad som försvårar upptaget av folsyra i kroppen: Folatbrist eller folatantagonism finns rapporterat vid långtidsbehandling med antiepileptika, fentiaziner, tricykliskt antidepressiva, antikonceptionella medel, biguanider, kolestyramin, tuberkulostatika, och folsyraantagonister inklusive trimetoprim och sulfonamider. Likaså kan alkohol och vissa aminosyror hämma upptaget av folater.

Gör som Karl-Alfred; ät spenat! menar Eva-Maria.

Read Full Post »