Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mot nya äventyr!

Johanna mot nya äventyr!Livet tar nya vägar och jag hänger på.  Jag kommer ägna mig åt skolsköterskeri på heltid, det är spännande och svårt men oslagbart att se familjer och barn växa och utvecklas. Jag har jobbat i skolan i drygt fyra år på halvtid och under ett års tid brottats med mig själv vilket ben jag skall stå på och försökt att  hålla balansen med ett ben på varje sida men insåg att när båda verksamheterna behövde helhjärtat engagemang var jag tvungen att stå med båda fötterna på ena sidan.

Jag kommer inte släppa taget helt om Barnmorskan, hon kommer stötta familjer med kolikbarn genom akupunkturbehandling samt amningsrådgivning vid kolik. Jag vet också att Barnmorskan kommer att fortsätta att resa till Norge och andra ställen för att bistå födande kvinnor.

Lina, Maria och Eva-Maria!

Tack för fantastiska år och vänskap för livet som fortsätter, önskar er all lycka med fortsättningen för Födelsehusets Barnmorskor.

 

Varmaste hälsningar till er alla från Johanna Sedeborn

Annonser

Read Full Post »

Publicerat med brevskrivarens tillåtelse…

Hej Eva-Maria!

Apropå min förlossningsberättelse: ja, du får använda dig utav min förlossningsberättelse hur du önskar! 🙂

Jag läste själv många förlossningsberättelser i Ina-Mays Guide to Childbirth, som stärkte mig oerhört. Om jag kan bidra med samma känsla är jag oerhört glad och tacksam. Bilderna har du all rättighet att använda precis som du önskar, jag är inte blyg av mig. Ut med ert budskap! Kan jag hjälpa på något sätt så är jag bara stolt! Just Do it!

Bara säg till om du vill ha original bilderna, det är den ena doulan som tagit dem. Sådan tacksamhet att hon hade med sig kameran och förståndet att ta kort! Det gick så fort att vi inte hann med att tänka där. De är guld värda. Mitt namn får du använda hur du vill med. Det är tack vare ert engagemang som jag hittade styrkan och självförtroendet i förlossningen!

Kom ihåg hur mycket ni bidrar och sprider er styrka, mod och kunskap när det känns tungt. Om några år är jag övertygad om att era namn kommer vara stora inom förändringen av betydelsen utav förlossningsvård. Jag ska sätta mig och betala min medlemsavgift som jag skjutit på av lata skäl!

Som sagt ert arbete är värt guld och gröna skogar, nästa gång jag ska föda blir det hemma och jag anlitar er som mina barnmorskor!

Jennie

                               Jennie: Vattnet går!
Svar:
Tack Jennie! Din berättelse är så inspirerande och vi lägger gärna denna till vår efterhand digra samling av förlossningsberättelser.
Och kära alla andra som läser detta och som har en stärkande berättelse att förmedla, det är bara att höra av sig!

Ditt bidrag skickas som datorfil till min mailadress

evamaria.wassberg@gmail.com

eller som pappersbrev till min postadress

Eva-Maria Wassberg

Hemsjö Hagevägen 15

441 96 Alingsås

Bästa hälsningar från Eva-Maria Wassberg

Read Full Post »

Barnmorskedagarna i Göteborg, 24-25 maj 2012 har gjort djupt intryck på mig och det finns mycket som behöver falla på plats. Ett av ämnena som stack ut ordentligt handlade om avnavlingsfrågan. Flera mycket väl insatta personer i detta ämne föredrog sina åsikter, forskning och ståndpunkter. Avslutande paneldebatt blev tyvärr för kort för att en riktig diskussion skulle komma igång.

Eftersnacket blev på sina håll intensivt och jag kommer därför, med Soo Downes ord om tea and cakes (se förra bloggposten) att tänka på hur vi människor möter varandra och lyssnar på varandra. Och hur det kunde vara. Hjalmar Gullbergs dikt kommer för mig:

Om i ödslig skog

ångest dig betog,

kunde ett flyktigt möte

vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,

därpå skiljas i fred:

sådant var främlingars möte

enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två

gjorde det lätt att gå.

Alla människors möte

borde vara så.

 

Dikten kan bara få sjunka in. Det blir bra så.

Eva-Maria Wassberg

Read Full Post »

Mors dag i Sverige är (än så länge) alltid sista söndagen i maj, men i USA inträffar den i år den 13 maj. Organisationen ”Every mother counts” vars syfte är att minska mödradödligheten globalt, har sina rötter i detta land. Årets kampanj heter No Mothers Day och man har lanserat en film med samma namn. Värd att se och fundera över:

Eva-Maria Wassberg

Read Full Post »

Kejsarsnitt, eller Caesarean section, är en livräddande operation som under flera år ökat allt mer. Långt utöver vad som motiveras av andelen sjuka kvinnor och barn. Eftersom komplikationer kan vara förbundna med kejsarsnitt är det viktigt att få ner frekvensen medicinskt onödiga snitt. På flera håll i världen är det en självklar slogan med ”En gång kejsarsnitt, alltid kejsarsnitt”. Riktigt så illa är det inte i vårt land där vi internationellt sett har en relativt låg frekvens men ändå, utifrån WHO:s rekommendationer, ligger en bit över.

Nu har Ingela Lundgren, prefekt och docent vid Institutionen för vård och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, roddat hem 3 miljoner euro tillsammans med forskare från Irland, Belgien och England i syfte att få ner frekvensen genom forskningsprojektet Optibirth.

I vintras träffade jag den irländska forskaren och barnmorskan från Trinity College i Dublin, Valerie Smith hemma hos Ingela, och Valerie berättade att i hennes hemland föder 70% av alla med tidigare kejsarsnitt, åter med snitt. Följande dag var Valerie Smith på Födelsehuset och träffade svenska kvinnor som fött vaginalt efter kejsarsnitt för att höra hur de tänkte kring detta. Ett jätteintressant dokument, Healthy Birth Directory,  (Katalog för friska födslar) har hon varit med att skriva. Läs och inspireras! Från samma institution, Trinity College, kommer Cecily Begley som är professor och barnmorska och den som är huvudansvarig för OptiBirth-projektet. Här nedan kan du se en kort intervju med Cecily Begley om fysiologisk födsel, inspelad av teamet på oneworldbirth:

Inom Optibirth kommer man att intervjua barnmorskor och läkare, föderskor och deras partners för att ta reda på vad dessa skillnader i frekvens ”vaginal födsel efter kejsarsnitt” beror på. Därefter skall man testa ett nytt vårdprogram i Irland, Tyskland och Italien som alla är länder med hög snittfrekvens efter tidigare snitt. Kvinnorna skall få bättre stöd och bli mer delaktiga i sin vård, har man tänkt. Den tredje delen av projektet innebär att man studerar samhällsekonomiska kostnader.

Forskningsprojektet OptiBirth, som involverar tolv forskargrupper från åtta länder, fick högst ranking av alla ansökningar till EU:s forskningssatsning FP7 på hälsa och innovation, ”Improving the organisation of health service delivery” och har kommit till stånd genom ett samarbete inom EU-COST-nätverket ”Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal maternity care”.

För mer info om EU-COST: www.iresearch4birth.eu

Mer om EU-COSTprojektet längre fram.

Eva-Maria Wassberg

Read Full Post »

Nu har vi sett filmen ”Break the silence: Respectful maternity care” från The white ribbon alliance så många gånger. Vi tröttnar aldrig. Varje gång ser vi nya saker att reflektera över.

I filmen beskrivs ”A woman’s basic human rights” – ”En kvinnas basala mänskliga rättigheter” som går ut på följande:

1

Varje kvinna har rätt att slippa skada och misshandel –

ingen får utsätta dig för fysiska övergrepp

2

Varje kvinna har rätt till information, till informerat medgivande eller avslående och respekt för hennes val och önskemål –

ingen kan tvinga dig eller göra saker med dig utan din kunskap och ditt samtycke

3

Varje kvinna har rätt till integritet och sekretess –

ingen kan exponera dig eller din personliga information

4

Varje kvinna har rätt att bli behandlad med värdighet och respekt –

ingen kan förnedra dig eller verbalt förgripa sig på dig

5

Varje kvinna har rätt till jämställdhet, frihet från diskriminering och rättvis vård –

ingen kan diskriminera dig på grund av något de inte gillar hos dig

6

Varje kvinna har rätt till hälsovård & högsta möjliga nivå av hälsa –

ingen kan hindra dig att få den mödra- och förlossningsvård du behöver

7

Varje kvinna har rätt till frihet, oberoende, självbestämmande och frihet från tvång –

ingen kan förvara dig eller ditt barn utan rättslig myndighet

Kvinnors erfarenheter av sina förlossningsupplevelser lever kvar med dem hela livet.

Respektfull mödra- och förlossningsvård är en universell mänsklig rättighet!

Hur kan det komma sig att 2/3 (två tredjedelar!) av de som är förlossningsrädda i vårt land redan har fött? Man skulle tro att det var omvänt!

Vi puffar för barnmorskan Christina Nilsson som går upp med sin avhandling om förlossningsrädsla den 8 juni. Det skall bli spännande att läsa och lära! Heja henne som tar upp detta svåra ämne!

Read Full Post »

Detta är en inbjudan

om att vidareföra din upplevda visdom om detta att föda, till framtidens gravida kvinnor och blivande föräldrar.

Vi är två kvinnor – Sarah och Eva-Maria – som arbetar på en bok om födslar. Den ska bli en positiv röst till de många kvinnor väntar på förlossningen med rädsla för det okända och kanske smärtfulla. En samling fallberättelser ”av kvinnor till kvinnor” om glädjen och styrkan i att föda med sig själv som den centrala kraften. Upplevelser som kan bli värdefulla för andra kvinnor att läsa om. Vårt mål är hundra berättelser av alla de slag med den gemensamma nämnaren att kvinnorna som berättar känt födandet som en stark och skapande upplevelse.

Sarah Roued Thomsen är textförfattare och lärarstuderande och jag, Eva-Maria Wassberg, är barnmorska.

Idé och bakgrund till boken

Idén till boken kom till Sarah när hon gick på journalisthögskolan och gravid letade efter något som kunde ge henne användbar hjälp vid födseln.  Upplevelsen att höra om goda, starka förlossningar från kvinnor omkring henne och vikten av dessa röster inom henne när hon födde sin son, samt samtal med gravida som saknar en mer positiv och naturlig vinkel på födande gör att Sarah tänker att en sådan här bok skulle riktigt många kunna ha nytta av.

Själv har jag, Eva-Maria Wassberg, i över 20 år arbetat med hemförlossningar och naturligt födande här i Sverige. Min drivkraft i att skriva denna bok tillsammans med Sarah är min starka önskan att kunna förmedla de erfarenheter av goda, naturliga födslar som jag upplever i mitt arbete men som inte i särskilt hög grad förmedlas vidare i media eller böcker som handlar om förlossningar. Boken handlar absolut inte bara om förlossningar i hemmiljö. En födsel på sjukhus kan upplevas otroligt stärkande.

Från vår sida är det helt medvetet inte fokus på allt det som kan gå galet vid en födsel, eller på de många frågor om hjälp och smärtlindring som finns. Det har vi valt eftersom det redan finns så mycket bra skrivet om dessa ämnen, men också för att vi ser denna bok som en sida av födslar som det inte talas så högt om och som vi har en känsla av att riktigt många gärna vill känna till.

Ditt bidrag

Historierna får gärna komma från kvinnor i alla åldrar och nationaliteter. Ju fler desto bättre. Då finns möjligheten att så många som möjligt kan hitta hjälp i boken. Den skall innehålla din förlossningsberättelse med särskilt fokus på den visdom du önskar ge vidare till andra gravida och födande.

Det kan vara anonymt eller med namn och kanske bilder. Vi skall dock kunna kontakta dig. Du skriver så långt eller kort, så enkelt eller komplext du önskar, för att dina erfarenheter skall bli förmedlade på ett bra sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att redigera i det, i samarbete med dig. Om detta behövs för helhetens skull.

Tanken är att Sarah tar emot de danska berättelserna och jag tar emot de svenska. Sarah var först ut och har redan fått ett antal berättelser på danska. Det här är första uppropet på svenska. Vår förhoppning är att många med erfarenheter av födande ska sätta sig ner och skriva om det.

Ditt bidrag skickas som datorfil till min mailadress

evamaria.wassberg@gmail.com

eller som pappersbrev till min postadress

Eva-Maria Wassberg

Hemsjö Hagevägen 15

441 96 Alingsås

Jag kommer att kvittera mottagandet av varje bidrag med några rader (något som bokförlag/tidningar sällan gör) och berätta om den fortsatta behandlingen. Behöver texten redigeras skickar jag förslag till dig men fattar inga beslut före godkännande från dig.

Så sätt dig vid tangentbordet och återupplev dina minnen av födandets upplevelse. ”Den starkaste händelsen i en kvinnas liv” som den ofta kallas. Jag önskar dig glädje och lust under skrivandet – vare sig du sedan skickar texten till mig eller inte.

Varmt välkommen med ditt bidrag!

Eva-Maria

Read Full Post »

Older Posts »